LES DONES ANXOVERES

Les dones de l’Escala han estat des dels nostres orígens les encarregades d’esganyar les anxoves, d’assaonar-les, de col·locar-les curosament als bidons, de filetejar-les i d’acondicionar-les una a una en el seu envàs de manera especial.

 

Aquest mètode tradicional, creat per dones nascudes a la vila, s’ha perllongat al llarg dels anys passant de mares a filles i es caracteritza per una gran delicadesa i un saber fer que manté intacte el procés des de la primera generació d’anxoveres.